Zamknij X
   

Strona główna

Mapa strony

Kontakt

Szukaj       
 

Kalendarz

<< < Maj 2022 > >>
NdPnWtŚrCzPtSo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Gminy Powiatu


Linki

Stypendia


CEE


 

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych

Zarządzenie Nr 169/10 Starosty Wielickiego z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.

ZARZĄDZENIE Nr 169/10
Starosty Wielickiego
z dnia 6 sierpnia 2010 r.

w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.

Działając na podstawie art. 34 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późn. zmianami), art. 19c. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami), uchwały nr XXXII/227/09 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Wielickiego na 2010 r. oraz § 1 ust. 4 i § 2 ust. 5 Regulaminu Konsultacji Społecznych stanowiących załącznik do uchwały Rady Powiatu Wielickiego nr XXXVII/254/10 w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu oraz projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy lub Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego z dnia 29 kwietnia 2010r, zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłaszam konsultacje społeczne do projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie przyjęcia „Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych”, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Termin konsultacji społecznych ustala się na okres od 16 sierpnia 2010r. do 15 września 2010r

§ 3

Zgodnie z § 2 ust i i §4 „Regulaminu konsultacji społecznych” konsultacje będą miały formę:
1. Zaproszenia do składania opinii listownie na adres Starostwa Powiatowego w Wieliczce, bądź na adres e:mail wskazany w uchwale o przeprowadzeniu konsultacji;

2. Opublikowania formularza ankiety na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wieliczce.

3. Formularz ankiety stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.


Załączniki do pobrania

 

Dodaj komentarz

Treść:

Twój podpis: