Zamknij X
   

Strona główna

Mapa strony

Kontakt

Szukaj       
 

Kalendarz

<< < Sierpień 2022 > >>
NdPnWtŚrCzPtSo
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Gminy Powiatu


Linki

Stypendia


CEE


 

Wizytacja w placówkach

Wizytacja w placówkach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce przeprowadziło wizytację ponadgminnych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu wsparcia dziennego działających w: Wieliczce, Niepołomicach, Zabłociu, Zagórzanach i Szarowie. Objęła ona ocenę w zakresie: stanu kadry pedagogicznej, działalności wolontariatu, oceny pracy Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, organizacji zajęć specjalistycznych i czasu wolnego, a także prowadzenia akt osobowych wychowanków oraz realizacji indywidualnych planów pracy.


Placówki sprawują opiekę nad 125 wychowankami. Są to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy uczestniczą w zajęciach organizowanych w placówce na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców. Czynne są one od poniedziałku do piątku przez cztery godziny i zapewniają dzieciom uczęszczającym na zajęcia posiłek.
Działania placówek mają na celu wspomaganie rodziny w realizacji przypisanych im funkcji i zadań. Stąd nadrzędnym ich zadaniem jest łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, eliminowanie zaburzeń zachowania oraz dążenie do wszechstronnego rozwoju wychowanków.
Wychowawcy placówek współpracują z psychologiem i pedagogiem szkolnym, jak również z wychowawcami klas, do których uczęszczają dzieci, a także kuratorem sądowym i społecznym, pełnomocnikiem do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownikami socjalnymi ośrodków pomocy społecznej. Prowadzona jest stała, systematyczna współpraca z rodzicami podopiecznych, omawiany jest całokształt działań i wskazań do pracy z dziećmi, prowadzone jest wsparcie dla rodzin w bieżących problemach wychowawczych i rodzinnych, we współpracy z różnymi instytucjami działającymi na rzecz rodzin.
W placówkach rozpoczął działalność wolontariat, w chwili obecnej podpisano porozumienie wolontarystyczne z jedenastoma osobami - są to uczniowie liceum i szkół zawodowych oraz studenci wyższych uczelni. Praca wolontariuszy stanowi wsparcie pracy wychowawców poprzez organizowanie kół zainteresowań i rozwijanie indywidualnych zdolności dzieci, w szczególności poprzez pomoc w odrabianiu zajęć domowych oraz pomocy w organizacji imprez okolicznościowych. Jest ona ogromnym wsparciem pracy wychowawczej w placówkach. Nadal zgłaszane jest zapotrzebowanie na wolontariuszy przez kierowników świetlic.
W czasie wizytacji dokonano także przeglądu zapisów z posiedzeń Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka. Zespół spotyka się raz na pół roku i omawia takie zagadnienia jak: sytuacja rodzinna dziecka, relacje w rodzinie, z rówieśnikami, stan emocjonalny dziecka, sytuacja szkolna, stan zdrowia. Z poszczególnych posiedzeń sporządzany jest ogólny protokół zawierający podsumowanie i ocenę funkcjonowania wychowanka wraz ze wskazówkami do dalszej pracy z dzieckiem.
W placówkach odbywają się zarówno zajęcia grupowe: socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne, profilaktyczne, jak i indywidualne zajęcia specjalistyczne, które realizowane są poprzez bezpośredni kontakt z dzieckiem. Obejmują rozpoznanie, diagnozę oraz opracowanie indywidualnego planu pracy z dzieckiem.
Ponadto Publiczna Ponadgminna Placówka w Niepołomicach prowadzi zajęcia z udziałem psów. Ich celem jest kształtowanie i rozwijanie umiejętności okazywania emocji i uczuć związanych z kontaktem ze zwierzętami, stymulowanie zmysłu słuchu, wzroku, dotyku, ćwiczenie koncentracji uwagi, kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej.
Wychowankowie świetlicy mają możliwość uczestniczenia w zajęciach hipoterapeutycznych. Obejmują one korygowanie wad postaw i przywracanie właściwej symetrii postawy ciał, zmniejszanie zaburzeń równowagi, poprawę koordynacji wzrokowo- ruchowej, wzrost wydolności fizycznej, wyciszenie i obniżenie pobudliwości nerwowej, podniesienie poczucia własnej wartości, przełamywanie lęków i oporów przed kontaktem z otoczeniem społecznym. Podczas zajęć realizowana jest forma psychopedagogicznej jazdy konnej.
Natomiast wychowankowie Ponadgminnej Placówki w Szarowie mogą doskonalić swój warsztat muzyczny, nabywać umiejętności gry na gitarze.
W placówkach organizowane są również zajęcia w czasie wakacji i ferii zimowych. Są to przede wszystkim wyjazdy rekreacyjno- turystyczne, zajęcia sportowe, okazjonalne wyjazdy do kina i teatru, uczestnictwo organizowanych na terenie powiatu wielickiego w imprezach i wydarzeniach dla dzieci.
Działając na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz biorąc pod uwagę potrzeby występujące na danym terenie, w ramach działalności opiekuńczych placówek wsparcia dziennego, dzieci tam uczęszczające mają możliwość skorzystania z zajęć opiekuńczo– wychowawczych czy też z zajęć rozwijających zainteresowania. Rodzice dzieci natomiast otrzymują profesjonalne wsparcie w celu poprawy własnej sytuacji rodzinnej. Działalność tego typu placówek pozwala na wczesną profilaktykę zmierzającą do zahamowania wzrostu liczby dzieci przebywających w różnych formach opieki zastępczej.

ASz

 

Dodaj komentarz

Treść:

Twój podpis: