Zamknij X
   

Strona główna

Mapa strony

Kontakt

Szukaj       
 

Kalendarz

<< < Październik 2021 > >>
NdPnWtŚrCzPtSo
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

Gminy Powiatu


Linki

Stypendia


CEE


 

Pod auspicjami powiatu

Pod auspicjami powiatu

Od 1 stycznia 2009 roku Powiat Wielicki będzie sprawował nadzór nad działalnością wszystkich poradni psychologiczno-pedagogicznych w powiecie. Do tej pory dwie z nich podlegały gminom Wieliczka i Niepołomice, natomiast jedyną prowadzoną przez powiat placówką była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gdowie.


- Zadanie prowadzenia przez powiat poradni wynika z ustawy o systemie oświaty. W przypadku obu placówek, w Niepołomicach i Wieliczce, mamy do czynienia z sytuacją zastaną, ponieważ zostały one przejęte przez gminy od Kuratorium Oświaty jeszcze przed powołaniem do istnienia powiatów. Dlatego podjęte obecnie działania mają na celu uporządkowanie tego stanu rzeczy - wyjaśnia starosta Jacek Juszkiewicz.
Przez najbliższe pół roku poradnie będą funkcjonować w obecnych miejscach. - Nie zmieni się zakres ich pracy, ani stan zatrudnienia. Na pewno duży nacisk zostanie położony na wypracowanie jednolitego systemu orzekania oraz standardów świadczonych prze poradnie usług - stwierdza wicestarosta Mirosław Mrozowski, który zaznacza, że tematy te były omawiane podczas spotkania z dyrektorami poradni.
18 grudnia 2008 r. Rada Powiatu Wielickiego będzie podejmować uchwałę o zamiarze likwidacji Poradni w Wieliczce i Niepołomicach oraz o zamiarze przekształcenia Poradni w Gdowie. Likwidacja i przekształcenie placówek spowoduje ich połączenie, w jedną Poradnię. I tak z dniem 1 lipca 2009 r., na wskutek podjętych działań, w powiecie wielickim zacznie działać Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Wieliczce. - Poradnia po przekształceniu będzie prowadzić działania wspomagające rozwój dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Dzięki przeniesieniu z obecnych placówek wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, na mocy art. 18 ustawy Karta Nauczyciela, w poradni będzie działał zespół doświadczonych specjalistów: psychologów, pedagogów i logopedów służących pomocą dzieciom i młodzieży poprzez dokonywanie diagnozy oraz stosowanie specjalistycznych form pomocy bezpośredniej, czyli różnych form terapii oraz pośredniej - wydawania orzeczeń, i opinii. Lokalizacja poradni w Wieliczce nie będzie miała wpływu na pogorszenie dostępności pomocy psychopedagogicznej dla mieszkańców powiatu, ponieważ pracownicy poradni będą realizować swe zadania również poza placówką, w środowisku dzieci i młodzieży, w tym w środowisku rodzinnym, a standard lokalu nowej poradni będzie zdecydowanie lepszy od obiektów, w których obecnie te placówki działają - dodaje Mirosław Mrozowski. Poradnia będzie finansowana z subwencji oświatowej. Finansowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nieznacznie wzrośnie, ponieważ Powiat weźmie na siebie koszty podniesienia jakości usług.
Wszelkie działania w zakresie reorganizacji poradni są konsultowane z Małopolskim Kuratorem Oświaty. Równolegle, powiat prowadzi konsultacje z samorządami i dyrektorami obecnie działających placówek w zakresie wypracowania właściwej dla tego typu instytucji koncepcji.

BP

 

Dodaj komentarz

Treść:

Twój podpis: