Zamknij X
   

Strona główna

Mapa strony

Kontakt

Szukaj       
 

Kalendarz

<< < Maj 2022 > >>
NdPnWtŚrCzPtSo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Gminy Powiatu


Linki

Stypendia


CEE


 

O powiecie i gminach

O powiecie i gminach

Zaproponowałem jako miejsce spotkania Wieliczkę, a nie Kraków, ponieważ o sprawach powiatu lepiej rozmawiać w powiecie i przy udziale gmin, gdyż to one są w Polsce podstawą samorządności. Dlatego chciałbym postawić pytanie o rozwój powiatu wielickiego i jednocześnie rolę, jaką ma spełnić w nim urząd wojewody - powiedział Jerzy Miller podczas spotkania w wielickim starostwie.

W spotkaniu wzięli udział szefowie gmin tworzących Powiat Wielicki. - Dobrą kondycję powiatu zawdzięczamy mocnej pozycji gmin. Nasza rola w wielu przypadkach ogranicza się do koordynowania poszczególnych działań i dobrej współpracy przy ich realizacji. Temu służą między innymi comiesięczne spotkania z burmistrzami i wójtami, które odbywają się w starostwie - powiedział starosta Jacek Juszkiewicz, który przedstawił jednocześnie ważne z punktu widzenia funkcjonowania powiatu przedsięwzięcia. Do nich zaliczył utworzenie zamiejscowych stanowisk pracy starostwa w Niepołomicach i Kłaju czy wspólne finansowanie zadań w zakresie poprawy infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa, w ramach którego samorządy sfinansowały zakup specjalistycznego samochodu dla straży pożarnej i miały swój udział w staraniach dotyczących pozyskania dodatkowej karetki pogotowia ratunkowego dla powiatu. Natomiast jako priorytetowe zadania inwestycyjne starosta wskazał budowę mostu w Brzegach, modernizację drogi Śledziejowice-Brzegi, budowę Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce oraz komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, a także uruchomienie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dziewcząt w Kłaju.
W dalszej części spotkania burmistrzowie i wójtowie przedstawili informacje dotyczące zarządzanych przez nich gmin. Wojewoda Jerzy Miller zapoznał się ze stanem dróg i planowanymi w tym zakresie inwestycjami. Mowa była między innymi o powstającej autostradzie, drodze krajowej A4 i trudnościami z zagospodarowaniem leżących wzdłuż niej terenów w związku z brakiem dróg serwisowych, jak również o traktach powiatowych i gminnych.
Kolejnym z omawianych tematów była oświata. Wojewodę interesowała współpraca z Małopolskim Kuratorium Oświaty. - Chciałbym zwrócić uwagę na ocenę jakości nauczania w szkole, a także procedury powoływania dyrektorów, które powodują trudności z obsadą tych stanowisk - powiedział wójt gminy Biskupice Zbigniew Fic. Z kolei burmistrz Niepołomic Stanisław Kracik wskazał na edukację zawodową jako barierę mającą wpływ na system zatrudnienia. - W gminie Niepołomice występuje problem rekrutacji pracowników, dlatego ważne jest dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy i jednocześnie ułatwienia komunikacyjne z powiatami, które dysponują nadwyżką siły roboczej - sugerował burmistrz.
Podczas spotkania dużo miejsca poświęcono kwestiom inwestycyjnym, które jego uczestnicy uznali za szczególnie ważne w nowym okresie programowania środków unijnych. Jerzy Miller, który zapoznał się z kluczowymi dla powiatu i gmin inwestycjami, przedstawił model brytyjskiego finansowania działań samorządowych poprzez partnerstwo publiczno-prywatne.
- Pragnę zapewnić o spotkaniach tematycznych, na które będą zapraszani przedstawiciele samorządów i konsultowaniu decyzji podejmowanych we wrażliwych społecznie sprawach. Ważnym zagadnieniem pozostaje dla mnie opracowanie programu ochrony przeciwpowodziowej górnej Wisły, który realizowany w ciągu najbliższych 15 lat pozwoli uporządkować stosunki wodne w czterech województwach - powiedział, podsumowując spotkanie wojewoda Jerzy Miller.

BP


31-01-2008

 

Dodaj komentarz

Treść:

Twój podpis: