Zamknij X
   

Strona główna

Mapa strony

Kontakt

Szukaj       
 

Kalendarz

<< < Maj 2022 > >>
NdPnWtŚrCzPtSo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Gminy Powiatu


Linki

Stypendia


CEE


 

Plan finansowy powiatu

Plan finansowy powiatu

Radni powiatowi przyjęli na XIII sesji Rady Powiatu Wielickiego budżet na 2008 rok. Kwota prognozowanych dochodów wyniesie 41.740.786,00 zł. Wydatki osiągną 51.734.043,00 zł., z czego ponad 20% budżetu zostanie przeznaczona na inwestycje.

Założenia budżetu przedstawił radnym starosta Jacek Juszkiewicz, który rozpoczął prezentację od zestawienia dochodów i wydatków w ostatnich czterech latach. - Wydatki w 2005 roku przekroczyły 30 mln zł, w dwóch następnych 40 mln zł., w tym roku przekroczą 50 mln zł - powiedział starosta, wskazując podstawowe ich działy.
Jednym z ważniejszych są drogi, na które powiat wyda ponad 13 mln zł. Kluczowymi inwestycjami w zakresie poprawy infrastruktury drogowej pozostaje budowa mostu na rzece Drwinii Długiej w Brzegach (3.600.000,00 zł.), przebudowa odcinka drogi Śledziejowice-Brzegi (3.800.000,00 zł.) oraz wykonanie chodników (600.000,00 zł.). Ponad 5 mln zł. zapisane zostało na wydatki bieżące związane między innymi z cząstkowymi remontami nawierzchni, modernizacją dróg oraz usługami remontowymi.
W projekcie budżetu zostało zabezpieczone 1.395.000,00 zł. na wydatki majątkowe w oświacie. Z tego 1.000.000 zł. kosztować będzie dokumentacja projektowa nowego Zespołu Szkół Zawodowych w Wieliczce wraz z Zespołem Szkół Specjalnych im. Brata Alojzego Kosiby. Pozostałe środki będą wydatkowane na adaptację poddasza w Zespole Szkół w Gdowie oraz wykonanie przyłącza do kanalizacji. - Szkoła boryka się problemem lokalowym. Początkowo poddaszu miała się mieścić sala konferencyjna i aula. W tej sytuacji wydaje się bardziej wskazane przeznaczenie go na sale lekcyjne i pracownię komputerową - uzasadnił wydatkowanie środków starosta Jacek Juszkiewicz.
Na zadania w zakresie opieki społecznej zarezerwowano w budżecie ponad 7 mln zł. Zostaną one wydatkowane między innymi na prowadzenie ponadgminnych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, które powstaną we wszystkich gminach powiatu (360.000 zł.). - Tego typu świetlice obejmą opieką 70 dzieci, z czego w gminie Kłaj i Gdów po raz pierwszy. Zostaną w nich utworzone 45 nowe miejsca - wyjaśnił starosta.
400.000 zł. zaplanowano na adaptację dawnego budynku policji w Kłąju na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dziewcząt.
Do 160.000 tys. zł zostały zwiększone środki przeznaczone dla organizacji pożytku publicznego, którym Powiat Wielicki zleci realizację zadań w czterech działach: upowszechnianie turystyki (25.000 zł.), kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (60.000 zł.), kultury fizycznej i sportu (73.000 zł.) oraz ochrony zdrowia (2.000 zł.).
Po 100.000 zł. otrzymają Komenda Powiatowa Policji oraz Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Wieliczce. Ze środków tych będą zakupione samochody policyjne oraz zostanie opracowana koncepcja nowej siedziby straży pożarnej.
- Inwestycje w tym budżecie sięgną blisko 11 mln zł., dlatego można powiedzieć, że takiego planu finansowego Powiat Wielicki jeszcze nie miał. Jego projekt jest akceptowany przez partnerów z samorządów gminnych - podkreślił Jacek Juszkiewicz, który zwrócił się do radnych o głosowanie za jego przyjęciem.
Projekt budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie, komisje stałe w Radzie Powiatu Wielickiego oraz kluby radnych, w imieniu których głos zabrali: Andrzej Masny (Przyjazny Powiatu) oraz Jan Wandas (Prawo i Sprawiedliwość).
Za przyjęciem budżetu głosowało 17 radnych, 1 był przeciwny, 5 wstrzymało się od głosu.

BP

28-01-2008

 

Dodaj komentarz

Treść:

Twój podpis: