Zamknij X
   

Strona główna

Mapa strony

Kontakt

Szukaj       
 

Kalendarz

<< < Maj 2022 > >>
NdPnWtŚrCzPtSo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Gminy Powiatu


Linki

Stypendia


CEE


 

Konkurs ofert dla NGO

Konkurs ofert dla NGO

Zarząd Powiatu Wielickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów z terenu Powiatu Wielickiego wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami), prowadzących działalność statutową pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Powiatu Wielickiego lub zgłaszające gotowość realizacji działań z tego zakresu oraz jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych. Na realizację wybranych zadań Powiat Wielicki przeznacza 160 000,00 zł.

Kwoty dofinansowania na poszczególne rodzaje zadań:
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; nauka, edukacja, oświata i wychowanie – 60.000,00 zł.
- ochrona zdrowia – 2.000,00 zł.
- turystyka, wypoczynek dzieci i młodzieży – 25.000,00 zł.
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 73.000,00 zł.

Na konkurs mogą być składane oferty zadań, których realizacja nastąpi w okresie od 10 marca do 10 grudnia 2008 r. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie w terminie do 29 lutego 2008 r. oferty w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wieliczce przy ul. Dembowskiego 2 (I piętro) lub nadesłanie jej pocztą (decyduje data wpływu). Na kopercie z ofertą należy umieścić adnotację: „Organizacje pozarządowe: „Konkurs ofert 2008”. Składane oferty muszą być zgodne z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Wzór oferty stanowi Załącznik Nr 1 do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego na 2008 r. Obowiązujące wzory formularzy do pobrania.

Bliższe informacje na temat konkursu udziela koordynator współpracy z NGO Starostwa Powiatowego w Wieliczce: Joanna Boduch – Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia, ul. Daniłowicza 12 tel. 012 288-02-15, e-mail: pozytek@powiatwielicki.pl.

BP

28-01-2008

 

Dodaj komentarz

Treść:

Twój podpis: