Zamknij X
   

Strona główna

Mapa strony

Kontakt

Szukaj       
 

Kalendarz

<< < Sierpień 2022 > >>
NdPnWtŚrCzPtSo
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Gminy Powiatu


Linki

Stypendia


CEE


 

Opinia Klubu Radnych Powiatu Wielickiego "Przyjazny Powiat"

Opinia Klubu Radnych Powiatu Wielickiego "Przyjazny Powiat"

Radni Klubu "Przyjazny Powiat" jednogłośnie przyjmują projekt uchwały Rady Powiatu Wielickiego z 24 stycznia 2008 r., w sprawie budżetu Powiatu na 2008 r.

Stanowisko Klubu wypracowane zostało po długotrwałych konsultacjach z samorządami gminnymi tworzącymi nasz Powiat. Uznaliśmy bowiem, że najlepszą formą współpracy są partnerskie kontakty, podczas których można wymienić poglądy, zdania racji i wysłuchać propozycji. Dlatego też w ostatnich miesiącach odbyliśmy szereg spotkań z przedstawicielami władz Niepołomic, Wieliczki, Gdowa, Kłaja i Biskupic. Rozmawialiśmy również na ten temat z mieszkańcami powiatu i instytucjami i organizacjami funkcjonującymi na naszym terenie. W wyniku tych konsultacji powstał projekt budżetu, który w opinii Klubu Radnych jest dokumentem spójnym, przejrzystym i wskazującym w sposób racjonalny kierunki rozwoju naszego samorządu.
Budżet Powiatu Wielickiego opiewa na kwotę prawie 51 mln zł z czego dochody stanowią niemalże 42 mln zł. Bezpieczny deficyt przeznaczony głównie na inwestycje pokryty zostanie kredytem bankowym.
W budżecie tym zadbaliśmy oprócz środków na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, także o ich potrzeby inwestycyjne przeznaczając 100 tys. zł na budowę nowego obiektu. Zadowoleni winni też być Policjanci z Komendy Powiatowej gdyż i oni pozyskali środki (100 tys. zł) na zakup nowych samochodów. W ten sposób poziom bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu wielickiego winien ulec dalszej poprawie.
Nie zapomniano o oświacie i wychowaniu a więc także o szkołach, dla których organem prowadzącym jest samorząd powiatowy (prawie 12 mln zł). Nie zabrakło również pieniędzy dla organizacji pożytku publicznego w ramach konkursów (ok. 160 tys. zł). Osobną kwestię stanowią wydatki inwestycyjne i remonty dróg (ponad 13 mln zł). Zaplanowane w tegorocznym budżecie są najwyższe od kilku lat, a w stosunku do 2007 r. wzrosły aż o 38%.
Oprócz remontów i modernizacji dróg, inwestycją strategiczną jest zakończenie remontu (a w zasadzie budowy nowego) mostu w miejscowości Brzegi.
W budżecie nie zapomniano także o pracownikach. Przewidziano rozsądne podwyżki i właściwe wyposażenie ich stanowisk pracy, również i tych w oddziałach w Kłaju i Niepołomicach. Bez nich bowiem nie byłoby możliwe szybkie, rzetelne i sprawne obsługiwanie ludzi.
Nie zapomnieliśmy o prężnie działającym i odnoszącym sukcesy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Wieliczce (ok. 650 tys zł) i Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach (ok. 300 tys zł). Pomoc społeczna też jest znacząca. W kwocie ponad 7 mln zł przewidziano dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w Zabłociu, Niepołomicach, Wieliczce, Kłaju i Gdowie. Ponadto są tutaj ujęte dotacje dla domu dziecka w Pawlikowicach i nowopowstającej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla dziewcząt w Kłaju oraz domów pomocy społecznej, ośrodka wsparcia i rodzin zastępczych. Zwiększenie środków na ten cel w stosunku do 2007 r. wynosi 22% a w stosunku do 2006 r. aż 33%. To dużo lecz mamy nadzieję, że wspólnym wysiłkiem kwoty te w ciągu roku uda się jeszcze zwiększyć.
W swoich planach zakładamy, że w jak najwyższym stopniu uda nam się pozyskać środki zewnętrzne z różnych źródeł np. Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki czy tez Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozyskane w ten sposób pieniądze pozwolą na dodatkowe inwestycje.
Inwestycje mogą również ulec zwiększeniu poprzez dobre wskaźniki z tytułu udziału w podatkach PiT i CiT. W stosunku do roku ubiegłego łączny wzrost tych podatków nastąpił o ponad 11% a w stosunku do 2006 r. aż o 34%. Wynika to w głównej mierze z doskonałej "kondycji" finansowej i poziomu rozwoju gmin tworzących powiat wielicki.
Podane powyżej argumenty w pełni przekonują nas o celowości jednogłośnego przyjęcia budżetu Powiatu Wielickiego na 2008 r.
Jednocześnie na koniec chcemy serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przygotowywali i będą realizować wykonanie tegorocznego budżetu.

Przewodniczący Klubu Radnych Powiatu Wielickiego
Przyjazny Powiat Andrzej Masny

22-01-2008


 

Dodaj komentarz

Treść:

Twój podpis: