Zamknij X
   

Strona główna

Mapa strony

Kontakt

Szukaj       
 

Kalendarz

<< < Wrzesień 2024 > >>
NdPnWtŚrCzPtSo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     

Gminy Powiatu


Linki

Stypendia


CEE


 

Strategiczne zapisy

Strategiczne zapisy

Weryfikacja zapisów Strategii Rozwoju Powiatu Wielickiego z 2002 roku oraz aktualizacja danych dotyczących obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu stanowiły punkt wyjścia w opracowaniu nowego dokumentu. Poświęcone tej tematyce posiedzenie zarządu powiatu zakończyło pierwszy etap prac nad strategią.

- Strategia nie była napisana najlepiej. Jest w niej wiele zapisów, które nie mają odniesienia do działalności powiatu i jego kompetencji. Pod koniec lat 90 zaczęto wprowadzać zarządzanie strategiczne, taki był wymóg. Nie było osób, które miały odpowiednie doświadczenie w tym zakresie. Stąd większość powstających w tym czasie strategii czy to powiatowych, czy gminnych była pisana intuicyjnie - tłumaczył taki stan rzeczy Paweł Kaproń, przedstawiając jednocześnie zarządowi powiatu założenia nowej strategii. Jej tworzenie powinno się rozpocząć od uzyskania informacji co do rzeczywistych oczekiwań społecznych kierowanych pod adresem powiatu.
Mimo iż pierwsze pomysły do powstającej strategii wyszły z wydziałów starostwa, nie przesądza to o sposobie jej tworzenia. - Strategia ma być nie tyle dokumentem instytucji, co całego powiatu. Innymi słowy, nie ma jej tworzyć urząd tylko reprezentanci różnych środowisk, dlatego też rozpoczynamy szeroko pojęte konsultacje społeczne - powiedział starosta Jacek Juszkiewicz na pierwszych warsztatach strategicznych, podkreślając, że wartość dokumentu uzależniona jest od zaangażowania społecznego.
Warsztaty rozpoczęły się od... tworzenia łańcuszków ze spinaczy. - Może się to wydawać bezsensownym zajęciem. Jego celem jest sprowokowanie pytania: dlaczego to robimy? I takie pytanie musimy sobie postawić dzisiaj - stwierdził prowadzący zajęcia Paweł Kaproń, który w dalszej części wyjaśnił podstawowe zagadnienia związane ze strategią. Zadaniem uczestników warsztatów było określenie słabych i mocnych stron powiatu, jego misji oraz wyznaczenie kierunków działań. - Posłużą one jako materiał wyjściowy do dalszej pracy w grupach tematycznych i kolejnych warsztatach - dodał.
W dyskusji, która wywiązała się później uczestnicy zajęć podkreślali brak wspólnego działania i sporadyczne konsultacje podobne do zorganizowanych warsztatów strategicznych. - Jakie powinny być zadania powiatu? - dopytywał wicestarosta Mirosław Mrozowski. - Powiat powinien tworzyć wspólną platformę dla spraw o zasięgu międzygminnym, koordynować prace. Mógłby być inicjatorem odpowiednika MARR na szczeblu powiatowym, czyli sprawować opiekę nad inwestorami, czy też ośrodkiem szkolenia ustawicznego - padały odpowiedzi.
Kolejne „strategiczne warsztaty” zaplanowano na grudzień. Powinny one przynieść konkretne propozycje do powstającej strategii, która jako gotowy dokument zostanie przedłożona do zatwierdzenia Radzie Powiatu Wielickiego prawdopodobnie jeszcze w tym roku.

BP


14-11-2007

 

Dodaj komentarz

Treść:

Twój podpis: