Zamknij X
   

Strona główna

Mapa strony

Kontakt

Szukaj       
 

Kalendarz

<< < Październik 2021 > >>
NdPnWtŚrCzPtSo
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

Gminy Powiatu


Linki

Stypendia


CEE


 

Szansa dla jubilatów

Szansa dla jubilatów

Zarząd Powiatu w Wieliczce przedłuża termin otwartego konkursu ofert na realizację zadań innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - promocję Powiatu Wielickiego w związku z obchodami jubileuszowymi lokalnych organizacji pozarządowych.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Powiatu Wielickiego, które w roku bieżącym obchodzą okrągłe jubileusze swojej aktywności społecznej i obywatelskiej. Na realizację wybranych spośród zgłoszonych do konkursu zadań przeznacza się kwotę 40.000,00 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja nastąpi w okresie od 12 listopada do 15 grudnia 2007 r. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie w zamkniętej kopercie oferty w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia, czyli do 9 listopada 2007 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wieliczce przy ul. Dembowskiego 2 lub nadesłanie jej pocztą (decyduje data wpływu). Na kopercie z ofertą należy umieścić adnotację: „Organizacje pozarządowe: Konkurs - promocja powiatu”. Składana oferta musi być zgodna z wzorem określonym w uchwale Nr VII/61/07 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zlecania i udzielania dotacji
na cele publiczne na podstawie umowy jednostki samorządu terytorialnego na inne zadania, niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (formularze do pobrania).
Informacji na temat konkursu udziela koordynator współpracy z organizacjami pozarządowymi Marian Pajdak, Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Daniłowicza 12, tel. 012 288-02-15, 012 289-60-26.

BP

26-10-2007

 

Dodaj komentarz

Treść:

Twój podpis: