Zamknij X
   

Strona główna

Mapa strony

Kontakt

Szukaj       
 

Kalendarz

<< < Październik 2021 > >>
NdPnWtŚrCzPtSo
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

Gminy Powiatu


Linki

Stypendia


CEE


 

Zasady tworzenia stowarzyszeń zwykłych

Zasady tworzenia stowarzyszeń zwykłych

Zasady tworzenia stowarzyszeń zwykłych (art. 40 – 43 ustawy o stowarzyszeniach) 1. Osoby w liczbie co najmniej 3, zamierzające założyć stowarzyszenie zwykłe uchwalają regulamin działania, określający w szczególności:

• nazwę stowarzyszenia zwykłego, • cel (lub cele), • teren i środki działania, • siedzibę, • przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, • zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, • sposób nabycia i utraty członkostwa, • sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego 2. Stowarzyszenie, które zamierza posiadać zarząd określa w regulaminie działalności: • tryb wyboru zarządu oraz uzupełniania jego składu, • kompetencje zarządu, • warunki ważności uchwał zarządu, • sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych. 3. Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej (tzw. komisji rewizyjnej), określa w regulaminie działalności: • tryb wyboru i uzupełniania składu organu kontroli wewnętrznej, • kompetencje organu. 4. Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe (albo zarząd) składają na piśmie organowi nadzorującemu właściwemu ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych dołączając: • regulamin działalności, • listę założycieli stowarzyszenia zwykłego zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numery PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu, • ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numery PESEL członków organów kontroli wewnętrznej (o ile regulamin działalności przewiduje ten organ), • adres siedziby stowarzyszenia, UWAGA: Jeżeli wniosek o wpis składa przedstawiciel stowarzyszenia, to on go podpisuje. Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu. 5. Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu o wpis, jeżeli nie został złożony wniosek o zakazie działalności albo od dnia uprawomocnienia się orzeczenia odrzucającego albo oddalającego wniosek. W terminie 24 miesięcy od dnia wejście w życie nowelizacji, stowarzyszenia działające na podstawie przepisów dotychczasowych dostosowują swoje statuty do wymagań ustawy. W terminie 24 miesięcy od dnia w życie nowelizacji (tj.do 19 maja 2018 roku), stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych są zobowiązane dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (prowadzonych przez organ nadzorujący, właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego). Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa (art. 10 o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach) Więcej informacji: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1911519.html

 

Dodaj komentarz

Treść:

Twój podpis: