Zamknij X
   

Strona główna

Mapa strony

Kontakt

Szukaj       
 

Kalendarz

<< < Październik 2022 > >>
NdPnWtŚrCzPtSo
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Gminy Powiatu


Linki

Stypendia


CEE


 

Zaproszenie do współpracy w ramach Programu "Karpackie Inicjatywy Lokalne 2"

Zaproszenie do współpracy w ramach Programu "Karpackie Inicjatywy Lokalne 2"

Stowarzyszenie Ekopsychologia zwraca się do Państwa z zaproszeniem do uczestnictwa w Programie „Karpackie Inicjatywy Lokalne 2”, którego celem jest ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat oraz wdrażania zapisów Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat.

Region karpacki jest unikatowy pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym. Jednak to od świadomości i działalności mieszkańców zależy jego przyszłość – czy i w jaki sposób, będzie chroniona różnornodność biologiczna i krajobrazowa. Program „Karpackie Inicjatywy Lokalne” odpowiada na potrzebę rozowoju aktywności społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmocnienia zaangażowania organizacji pozarządowych w podnoszenie świadomości ekologicznej. Efektem realizacji programu będzie pobudzenie aktywności w celu rozwiązania loaklnych problemów związanych z ochroną środowiska w Karpatach. Do Programu „Karpackie Inicjatywy Lokalne” zostanie przyjętych od 15 – 30 inicjatyw lokalnych, które otrzymają dofinansowanie w wysokości do 20 000 zł (w przypadku uzyskania dofiansnowania przez Stowarzyszenie Ekopsychologia z Narodowego Fudnuszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Nie wymagamy wkładu własnego finansowego. Przykładowy katalog działań, które mogą być podejmowane przez zgłaszane inicjatywy: 1. Czynna ochrona ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk i gatunków; 2. przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających; 3. ochrona ex situ zagrożonych gatunków; 4. ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej; 5. odbudowa stanu populacji zagrożonych i cennych gatunków drzew, zachowanie i pielęgnacja cennych alei przydrożnych; 6. zakładanie, odtworzenie, pielęgnacja ostoi - zadrzewień i zakrzewień śródpolnych; 7. zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie małych zbiorników wodnych; 8. rozwój, odtworzenie i pielęgnacja ogrodów, parków miejskich, zieleńców o znaczeniu przyrodniczym; 9. modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt (w tym chronionych); 10. usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych; 11. renaturyzacja /remediacja obszarów, w tym siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i zniekształconych przez człowieka; 12. ograniczenie antropopresji - minimalizacja emisji do środowiska z budynków /obiektów użyteczności publicznej; 13. działalność przeciwpowodziowa - przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom, wspieranie małej retencji. Podstawowe warunki, które powinna spełnić inicjatywa: 1. Inicjatywy jest zgłoszona przez osobę indywidualną, lokalną organizację pozarządową, grupę nieformalną, placówki oświatowe, rady sołeckie, rady osiedli, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe (zwane dalej Podmiotami). Osoby indywidualne, które zgłaszają inicjatywę muszą uzyskać poparcie minimum 5 mieszkańców gminy. 2. Inicjatywy muszą być realizowane na terenach/obiektach ogólnodostępnych, tj. powszechnie, publicznie i nieodpłatnie dostępnych, z wyłączeniem terenów/obiektów stanowiących własność lub będących w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych lub przedsiębiorców (nie dotyczy spółdzielni mieszkaniowych i organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą). 3. Inicjatywy muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 4. Inicjatywa musi uzyskać pozytywną opinię władz samorządowych. 5. Inicjatywa jest realizowana w sposób angażujący społeczność lokalną; 6. Inicjatywa wpisuje się w założenia Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 15 listopada 2015. Szczegóły Programu „Karpackie Inicjatywy Lokalne” oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie w przesłanych załącznikach oraz na stronie: http://www.ekopsychologia.pl/210,a,karpackie-inicjatywy-lokalne-2.htm ZAŁĄCZNIKI: Regulamin Formularz zgłoszeniowy Łączę karpackie pozdrowienia, Monika Ochwat-Marcinkiewicz Specjalista ds. Konwencji Karpackiej Członek Zarządu Stowarzyszenia Ekopsychologia 785 341 089 www.ekopsychologia.pl

 

Dodaj komentarz

Treść:

Twój podpis: