Zamknij X
   

Strona główna

Mapa strony

Kontakt

Szukaj       
 

Kalendarz

<< < Październik 2021 > >>
NdPnWtŚrCzPtSo
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

Gminy Powiatu


Linki

Stypendia


CEE


 

14. konkurs PFRON: Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

14. konkurs PFRON: Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Oferty należy składać do 8 września 2014.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172). Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Konkurs realizowany jest w formie powierzenia realizacji zadań, w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. W ramach konkursu uprawnione podmioty mogą ubiegać się o powierzenie realizacji: 1. projektu pn. „Karta parkingowa – kampania informacyjna”, którego założenia przedstawione zostały w załączniku nr 1 do ogłoszenia o konkursie, 2. projektu pn. „Wybory samorządowe bez barier – kampania informacyjna”, którego założenia przedstawione zostały w załączniku nr 2 do ogłoszenia o konkursie. Uprawnione podmioty przedstawiają do PFRON oferty realizacji projektów – z zastrzeżeniem, iż oferta musi dotyczyć obu powyżej wskazanych projektów. Nie jest możliwe złożenie oferty dotyczącej realizacji wyłącznie jednego z projektów. W ramach konkursu może zostać wybrana przez PFRON wyłącznie jedna oferta realizacji projektów. Oferty realizacji projektów mogą być składane do 8 września 2014 roku. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu tej oferty do Biura PFRON (dotyczy to również ofert składanych drogą pocztową). Uprawniony podmiot może złożyć wyłącznie jedną ofertę realizacji projektów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PFRON: Konkurs źródło: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych teks za ngo.pl

 

Dodaj komentarz

Treść:

Twój podpis: