Zamknij X
   

Strona główna

Mapa strony

Kontakt

Szukaj       
 

Kalendarz

<< < Wrzesień 2023 > >>
NdPnWtŚrCzPtSo
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Gminy Powiatu


Linki

Stypendia


CEE


 

Ogłoszenie trybu pozakonkursowego

Ogłoszenie trybu pozakonkursowego

Zarząd Powiatu Wielickiego informuje, że zgodnie z „Rocznym programem współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Wielickiego w zakresie odpowiadającym zadaniom Powiatu Wielickiego na 2012 rok” podjął w dniu 7 marca 2013 roku decyzję o przeznaczeniu 25 000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Powiatu Wielickiego przez organizacje pozarządowe i pomioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie pozakonkursowym w dziedzinach upowszechniania kultury oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Oferty na realizację zadania ze wskazaniem podstawy prawnej uprawniającej do rozpatrzenia wniosku w trybie pozakonkursowym (wraz z wymaganym załącznikiem tj. aktualnym wyciągiem z ewidencji stowarzyszeń, fundacji w KRS lub z innego równoważnego rejestru/ewidencji) należy złożyć na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Wieliczce. Z uwagi na wymagania ustawy w sprawie terminów rozpatrzenia oferty i przygotowania umowy – wnioskowane zadanie może rozpoczynać się nie wcześniej niż 30 dni od dnia rozpoczęcia realizowanego zadnia (wskazanego w ofercie). Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu Wielickiego na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy uznając celowość realizacji zadania, może zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację wnioskowanego zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki: 1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10000 zł; 2) zadanie publiczne powinno być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty Zarząd Powiatu Wielickiego zamieszcza ofertę na okres 7 dni: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej; 2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieliczce; 3) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wieliczce. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie 7–dniowego terminu, Zarząd niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Zarząd Powiatu Wielickiego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie pozakonkursowym, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

 

Dodaj komentarz

Treść:

Twój podpis: