Strona główna

Mapa strony

Kontakt

Szukaj       
 

Kalendarz

<< < Marzec 2022 > >>
NdPnWtŚrCzPtSo
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Gminy Powiatu


Linki

Stypendia


CEE


 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieliczce

Adres:
32-020 Wieliczka, ul. Klaśnieńskiej 36
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

telefon kontaktowy: 278 31 12,
fax 278 15 92, 696 065 118
e-mail:wieliczka_piw@onet.eu

Powiatowy Lekarz Weterynarii:
Lek. wet. Bożena Mirecka

Pracownicy:

  • lek. wet. Anna Machowska - Reyman
  • lek. wet. Robert Różycki
  • mgr Kinga Molik

Inspekcja wykonuje swoje zadania w szczególności przez:

  1. zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;
  2. badania kontrolne zakażeń zwierząt;
  3. monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i środkach żywienia zwierząt(1);
  4. badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego;
  5. przeprowadzanie:
    • weterynaryjnej kontroli granicznej,
    • kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu;
  6. sprawowanie nadzoru nad:
    • bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,
    • wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
    • wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego,
    • zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego, jaj wylęgowych drobiu i produktów akwakultury,
    • obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych,
    • wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,
    • przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
    • przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,
    • przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie,
    • utrzymywaniem, hodowlą, prowadzeniem ewidencji zwierząt doświadczalnych w jednostkach doświadczalnych, hodowlanych i u dostawców;
  7. prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt(2);
  8. prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;
  9. przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji, oraz od organów Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym lub paszą, a następnie przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF, o którym mowa w art. 85 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).