Strona główna

Mapa strony

Kontakt

Szukaj       
 

Kalendarz

<< < Styczeń 2023 > >>
NdPnWtŚrCzPtSo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Gminy Powiatu


Linki

Stypendia


CEE


 

Sanepid - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce

Dane kontaktowe:
Adres: ul. W. Pola 20a, 32-020 Wieliczka
Tel.: 012 288 01 38, 012 288 01 39
Fax.: 012 289 05 00
e-mail: wieliczka@wsse.krakow.pl (sekretariat),
ppis_wieliczka@wsse.krakow.pl (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce)
NIP: 683-17-48-721
REGON: 351582987
Nr konta: NBP O/KRAKÓW 61101012700017592231000000

Godziny pracy:
pn - pt: 7:30 - 15:30
Dyżur całodobowy pełni:
WSSE ul. Prądnicka 76 Kraków
tel. (012) 416 20 91; fax 416 20 93

Oddziały i pracownicy

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce - lek. wet. Antoni Musiał
 2. Sekcja Nadzoru Higieny Żywienia i Żywności - Kierownik - mgr inż. Urszula Strach
 3. Sekcja Nadzoru Epidemiologii:
  • Obszar Higieny Lecznictwa - st. instr. hig. Małgorzata Dziurdzia;
  • Obszar Szczepień Ochronnych - st. instr. hig. Halina Kucharska;
  • Obszar Zapobiegania Chorobom Zakaźnym - st. instr. hig. Beata Radziemińska;
 4. Stanowiska Pracy ds. Nadzoru Higieny Komunalnej - mgr inż. Małgorzata Orlik, mł.asystent Tomasz Siedlarz;
 5. Stanowisko Pracy ds. Nadzoru Higieny Pracy - st. instr. hig. Jolanta Przeniosło
 6. Stanowisko Pracy ds. Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży - st. instr. hig. Marta Janioł
 7. Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego - mgr inż. Anna Ziętara
 8. Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej - st. instr. hig. Izabella Świerk
 9. Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia - mgr inż. Sylwia Cyrazy
 10. Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego - mgr Robert Nowakowski
 11. Samodzielne Stanowisko Pracy radcy Prawnego - mgr Aleksander Karkowski
 12. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych - mgr Elżbieta Suska
 13. Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości - mgr inż. Małgorzata Orlik
 14. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych - mgr Leszek Bułka
 15. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - mgr inż. Przemysław Stręk
 16. Oddział Ekonomiczno-Administracyjny - mgr Katarzyna Nowakowska

Zadania oddziałów i sekcji

 • nadzór nad warunkami higienicznymi środowiska bytowania mieszkańców;
 • nadzór nad warunkami higieny i czystości w zakładach pracy;
 • nadzór nad warunkami higieny w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych;
 • nadzór nad warunkami zdrowotnymi żywienia i żywności;
 • ochrona zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych, a w szczególności zapobiegania powstawania chorób zakaźnych i zawodowych;
 • w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego:
 • opiniowanie projektów regionalnych i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz lokalizacji inwestycji;
 • opiniowanie projektów norm pod względem wymagań higieniczno-zdrowotnych;
 • kontrola przestrzegania wymagań higieniczno-zdrowotnych w dokumentacji projektowej;
 • uczestnictwo w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych;
 • kontrola przestrzegania przepisów i wymogów sanitarnych, w szczególności:
 • higieny środowiska, zwłaszcza czystości powietrza atmosferycznego, wody, gleby, innych elementów środowiska;
 • utrzymanie należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń publicznych, dróg, ulic oraz środków komunikacji;
 • kontrola warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego;
 • kontrola warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotów użytkowych (zabawek dziecinnych, kosmetyków, sprzętu gospodarstwa domowego i innych);
 • kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobieganie powstawania chorób zawodowych;
 • kontrola higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych;
 • kontrola procesów nauczania;
 • w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zawodowych:
 • dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych;
 • opracowywanie programów i planów zapobiegawczych i przeciw epidemiologicznych i przekazywanie ich do realizacji publicznym zakładom opieki zdrowotnej;
 • ustalenie zakresu i terminów szczepień ochronnych oraz sprawowanie nadzoru nad ich wykonaniem;
 • wydawanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organów powiatu o ich wydanie w przypadku zwalczania chorób zakaźnych;
 • kierowanie akcja sanitarną przy masowych przemieszczeniach ludności, zjazdach, zgromadzeniach i innych.

Zakres badań wykonywanych przez laboratorium

 • badania środowiskowe, mikroklimat, zapylenie, oświetlenie, stężenie związków toksycznych i inne;
 • badania komunalne, wody (chemiczne i bakteriologiczne) środków dezynfekujących, skuteczności sterylizacji;
 • badania żywności, w zakresie fizyko-chemicznym, organoleptycznym, mikrobiologicznym i wartości kalorycznej.